Βιογραφικό

Βιογραφικό

Η Ελισάβετ Ντάκουλα σπούδασε αρχικά Αγγλική Φιλολογία καθώς και Ψυχολογία στο University of Laverne και στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο της Αγγλίας (BSc Honors in Psychology) αντίστοιχα. Eπιπρόσθετα, απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το Πανεπιστήμιο της Ουαλίας Swansea (ΜΑ in Child Welfare and Applied Childhood Studies). Κατά τη διάρκεια του μεταπτυχιακού προγράμματος ασχολήθηκε με την παιδική πρόνοια και την ψυχολογία της παιδικής / εφηβικής ηλικίας.
Στη συνέχεια πραγματοποίησε τετραετή μεταπτυχιακή εκπαίδευση στη Διαγνωστική Ψυχολογία στο Ανοιχτό Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο. Στην εν λόγω εκπαίδευση περιλαμβάνεται κλινική και θεωρητική άσκηση στις ψυχολογικές δοκιμασίες και τις ψυχοδιαγνωστικές τεχνικές των παιδιών, εφήβων, ενηλίκων και ζευγαριών (Rorschach, Wisc III, Wais, TAT, Αθηνά Test,Meniger, Rotter, Bender). Επίσης, εκπαιδεύεται και εφαρμόζει δοκιμασίες εκτίμησης των επαγγελματικών δεξιοτήτων, με σκοπό τον επαγγελματικό προσανατολισμό των εφήβων και την επιλογή & αξιολόγηση του προσωπικού σε Οργανισμούς. Το θέμα της Διπλωματικής της Διατριβής, είναι: «Η Επιλογή και η Αξιολόγηση του Προσωπικού στις Ελληνικές Επιχειρήσεις».

Επιπρόσθετα, ολοκλήρωσε την πενταετή εκπαίδευση στην Ομαδική Ανάλυση στο Ανοιχτό Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο η οποία μεταξύ άλλων, αποτελείται από κλινική άσκηση σε Ψυχοθεραπευτική Κοινότητα, συντονισμό αναλυτικών ομάδων, συμμετοχή στο τμήμα Θεραπείας Παιδιών και Οικογένειας και εποπτεία των θεραπευτικών δραστηριοτήτων όπως προβλέπεται από την ΕΕΨΕ.

Όσον αφορά στην επαγγελματική της δραστηριότητα, από το 2001 εργάζεται ως εκπαιδεύτρια ατόμων με νοητική υστέρηση σεειδικό σχολείο. Ταυτοχρόνως, κάνει ενισχυτική διδασκαλία κατ’ οίκον σε παιδιά με ή χωρίς μαθησιακές δυσκολίεςΤο 2008, εργάζεται για δυο χρόνια στο Mediterranean College ως καθηγήτρια στο τμήμα Παιδαγωγικών, Ψυχολογίας και Αγγλικήςγλώσσας και ως Εισηγήτρια Σεμιναρίων σε μεταπτυχιακούς σπουδαστές ψυχολογίας με θέμα: «Η Ψυχολογική Αξιολόγηση Παιδιών, Εφήβων, Ενηλίκων και Επαγγελματιών».
Από το 2010 ως σήμερα, λειτουργεί το ιδιωτικό της γραφείο στην Κηφισιά ως ψυχοθεραπεύτρια παιδιών και ενηλίκων τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό πλαίσιο. Το γραφείο διατηρεί συνεργασία με εκπαιδευτικούς οργανισμούς στους οποίους διοργανώνονται ομάδες γονέων και όπου συζητούνται θέματα που τους απασχολούν. Ταυτοχρόνως από το 2015 μέχρι σήμερα συνοδεύει στο σχολείο και παρέχει παράλληλη στήριξη σε έφηβο με οργανικό ψυχοσύνδρομο.

Είναι μέλος του British Psychological Society και της Εταιρείας Ομαδικής Ανάλυσης Ελλάδας, ενώ συμμετέχει αδιάλειπτα σε Διεθνή συνέδρια και  σεμινάρια τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.